Rozwój Obszarów Wiejskich – konkursy

a0002Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów, w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, ogłasza konkursy na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje:

TEMATYCZNE na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje:

1. W ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi”, w następujących tematach:
a) Opracowanie koncepcji i wdrożenie Spójnego Systemu Identyfikacji Miejscowości (z limitem dostępnych środków w konkursie: – 200 000 zł)
b) Tworzenie, rozbudowa, modernizacja wraz z wyposażeniem Punktów Informacji (z limitem dostępnych środków w konkursie: – 600 000 zł)
c) Tworzenie, wyposażenie i promocja przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku (z limitem dostępnych środków w konkursie: – 429 767 zł)
Konkurs II/tem/OW/2013

2. W ramach działania „Małe projekty”, czyli operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, w następujących tematach:

a) Organizacja imprez nietypowych na obszarze Lokalnej Grupy Działania (z limitem dostępnych środków w konkursie: 29 108,64 zł)
b) Opracowanie koncepcji i wdrażanie Spójnego Systemu Identyfikacji Miejscowości (z limitem dostępnych środków w konkursie: 133 739,84 zł)
c) Tworzenie, rozbudowa, modernizacja wraz z wyposażeniem Punktów Informacji (z limitem dostępnych środków w konkursie: 8 391,04 zł)
d) Tworzenie, wyposażenie i promocja przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku (z limitem dostępnych środków w konkursie: 11 436,82 zł)
e) Realizacja programów aktywności kulturalnej, edukacyjnej i rozrywkowej (z limitem dostępnych środków w konkursie: 13 711,32 zł)
f) Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu promocji obszaru LGD (z limitem dostępnych środków w konkursie: 100 489,66 zł)
g) Zabezpieczanie obszarów cennych przyrodniczo na terenie LGD (z limitem dostępnych środków w konkursie: 77 616,41 zł)
Konkurs II/tem/MP/2013

3. W ramach działania: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, w następujących tematach:
a) E-usługi (z limitem dostępnych środków w konkursie: 50 000 zł)
Konkurs II/tem/RN/2013

4. W ramach działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, w następujących tematach:
a) E-usługi (z limitem dostępnych środków w konkursie: 50 000 zł )
b) Zastosowanie odnawialnych źródeł energii oraz innych rozwiązań proekologicznych na terenie LGD (z limitem dostępnych środków w konkursie: 200 000 zł)
Konkurs II/tem/MIKRO/2013

OGÓLNY na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operację:
1. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw” : 200 000,00 zł
2. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” : 66 590,00 zł

Termin składania wniosków od dnia 10.06.2013 do 04.07.2013 r. do godz. 12:00

1. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD w ramach konkursów tematycznych:
Operacja musi być zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju, czyli spełnić łącznie trzy warunki:
– wpisywać się w co najmniej jeden cel ogólny związane z tematem rozpisanego konkursu
– wpisywać się w co najmniej jeden cel szczegółowy związane z tematem rozpisanego konkursu
– wpisywać się w przedsięwzięcie związane z tematem rozpisanego konkursu

2. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD w ramach konkursu ogólnego:
Operacja musi być zgodna z:
– co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR
– co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR
– co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR

3. W ramach konkursów tematycznych oraz konkursu ogólnego operacja musi zdobyć w ocenie pod względem lokalnych kryteriów wyboru:
– minimum 11 punktów – „Małe projekty”
– minimum 9 punktów – „Odnowa i rozwój wsi”
– minimum 18 punktów – „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
– minimum 20 punktów – „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

4. Operacje są wybierane do limitu środków dostępnych w rozpisanym konkursie.
Miejsce i czas składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursach tematycznych składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio, osobiście w biurze Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania, które mieści się w Lądku Zdroju przy ulicy Plac Staromłyński 5 (na parterze budynku Centrum Kultury i Rekreacji), w wyznaczonym terminie trwania konkursu tematycznego do godziny 12.00.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów, w tym kryteria wyboru operacji, wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy i instrukcją wypełniania wniosku dostępne są na stronie internetowej LGD: www.kws.org.pl oraz w biurze LGD, na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pla w przypadku operacji z pkt. 3 i 4 także na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl .

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosku można uzyskać osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 w biurze LGD mieszczącym się w Lądku Zdroju, Plac Staromłyński 5, telefonicznie (074) 814 81 59, a także drogą elektroniczną: e-mail: biuro@kws.org.pl.Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej na płycie CD w jednym egzemplarzu.

Reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.