Zapobieganie zanieczyszczeniom wody

eco friendly! Button, iconPowszechnie wiadomo, że woda jest życiodajną substancją. Na przykładzie innych planet naszej galaktyki możemy zauważyć, że bez istnienia wody nie ma możliwości istnienia życia. Ziemia to wyjątkowe miejsce, które stało się dla nas domem poprzez swoją naturalną różnorodność, na którą pozwoliła woda. To właśnie z jej głębin pierwsze biologiczne organizmy wyszły na ląd.

Przez ponad cztery miliardy lat substancja znana pod chemiczną nazwą tlenek wodoru, gwarantowała życie niezliczonym gatunkom istot na Ziemi. Niestety, po tak długim czasie eksploatowania zasobów przyrody przez stworzenia z gatunku Homo Sapiens, dziś wszystkie istoty żyjące na Ziemi stoją w obliczu najstraszliwszego zagrożenia – zatrucia wody.

eco friendly! Button, icon

Jednym ze źródeł zanieczyszczenia wód gruntowych jest wyciek fekaliów z nieodpowiednio zabezpieczonych zbiorników bezodpływowych. Mało kto zwraca uwagę na to, iż chemiczne związki (pestycydy, gnojowice, nawozy), którymi wielu rolników odżywia swoje rośliny, przedostaje się do zbiorników wód podziemnych, a także nawierzchniowych. Wylewane przez wielu ludzi na podwórkowe grunty zanieczyszczenia, dla przykładu po umyciu auta środkami czyszczącymi, również powoduje silne skażenia środowiska.

Warto wiedzieć, że wszystkie te działania nie pozostają bez konsekwencji. Bardzo łatwo można w tym czasie zauważyć pogorszenie jakości wód w przydomowych studniach: ich smaku i zapachu. Chcąc zmierzyć jakość wód na terenie swojego zamieszkania warto skorzystać ze strony: ekolab.pl, oferującej usługi w tym zakresie. Kontrolowanie składu tlenku wodoru używanego do codziennych czynności jest bardzo ważne, gdyż przedostające się się do niej związki chemiczne, takie jak np. azotyny, fosforany, siarczany, chlorki, metale ciężkie, drobnoustroje i organizmy chorobotwórcze wpływają bardzo niekorzystnie na nasze zdrowie.

Aby zapobiegać zanieczyszczeniom wody należy podjąć szereg złożonych działań prowadzących do tego celu. By zmienić świat, trzeba zacząć od siebie, a więc od oszczędzania wody we własnym domu. Propozycjami czynności, jakie nie powinny nikomu sprawiać kłopotu, są na przykład: zakręcanie kranu, gdy nie korzysta się z wody, branie natrysków zamiast kąpieli, wykorzystywanie sprzętów gwarantujących małe zużycie wody. Dodatkowym argumentem przemawiającym za dostosowaniem się do tych kilku przykazań jest na pewno zmniejszenie wysokości rachunków za wodę oraz ścieki. Oprócz zabiegów wykonywanych przez każdą rodzinę, ważna jest działalność podejmowana przez samorządy lokalne. Nakładanie kar na nieprzestrzegających przepisów, określanie zastrzeżeń i wskazań co do prowadzenia nowych technologii o zamkniętym obiegu wody przez duże i małe przedsiębiorstwa produkcyjne – to obowiązki, które powinny być wykonywane przez administrację rządową. Znaczącym zadaniem jest budowa nowoczesnych oczyszczalni ścieków, modernizacja tych już istniejących oraz ograniczenie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód terenowych. Nadrzędnymi zadaniami władz powinna być kontrola zanieczyszczeń środowiska, w tym w szczególności wód do spożycia, na określonym terenie. Ekolab zajmuje się profesjonalnie oceną stopnia zanieczyszczeń środowiska. Certyfikat akredytacji potwierdza właściwe uprawnienia do współpracy z jednostkami zlecającymi badania w bardzo szerokim zakresie. Pamiętać należy, iż konsekwencjami zanieczyszczeń wody jest występowanie wielu chorób, a całkowite jej zatrucie zaprowadzi nasz gatunek nad ostateczną przepaść.

Reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.