„Najciekawsza Działalność Pozarolnicza na wsi”

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłaszają rozpoczęcie naboru do XIV edycji konkursu „Najciekawsza działalność pozarolnicza na wsi” organizowanego w ramach krajowego konkursu „Sposób na Sukces”. Konkurs ten jest realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013 dla województwa dolnośląskiego.

Celem konkursu jest promocja rozwoju przedsiębiorczości tworzącej miejsca pracy i wspieranie inicjatyw w zakresie podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz promocja zastosowania energii odnawialnej.
Konkurs jest rozgrywany w dwóch kategoriach:
I kategoria, to uruchomienie działalności gospodarczej przez rolnika
II kategoria, to uruchomienie nowego przedsięwzięcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców.
Do XIV edycji konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia zrealizowane w 2012 oraz pierwszym półroczu 2013 roku. Zgłoszenie do udziału w konkursie dokonuje się po złożeniu w Powiatowym Zespole Doradców DODR lub przesłaniu do Działu PWGDiA, podpisanej KARTY ZGŁOSZENIA.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 15.09.2013 r.

Komisja Konkursowa zgodnie z regulaminem konkursu, dokona oceny wszystkich zgłoszonych uczestników, spośród których zostaną wyłonieni zwycięzcy w obu kategoriach.
Do rywalizacji nie mogą przystąpić laureaci z poprzednich edycji konkursu.
Uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie dyplomów oraz nagród za najciekawsze przedsięwzięcia nastąpi w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu w listopadzie 2013 roku. Przebieg konkursu i jego wyniki zostaną opublikowane w miesięczniku „Twój Doradca Rolniczy Rynek”, broszurze podsumowującej wyniki konkursu i na stronach internetowych DODR we Wrocławiu oraz biuletynu i stronie internetowej KSOW. Laureaci wojewódzkiego konkursu zostaną zgłoszeni przez organizatorów do krajowego konkursu „Sposób na Sukces”.

Pobierz:

Karta zgłoszenia do konkursu (DOC)

Regulamin Konkursu Najciekawsza Działalność Pozarolnicza na Wsi (DOC)

Reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.