Żywność przyszłości powstanie na Dolnym Śląsku?

a0038Na Uniwersytecie Przyrodniczym odbyło się spotkanie z przedstawicielami konsorcjum europejskiego FoodNexus, które być może w najbliższych latach decydować będzie o kierunkach rozwoju gospodarki żywnościowej w Europie. W rozmowach o szansach na stworzenie we Wrocławiu europejskiego centrum badań i wdrożeń związanych z tzw. żywnością przyszłości uczestniczyli wicemarszałek Ewa Mańkowska i Zbigniew Dynak, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim.

a0038

W tym roku w Unii Europejskiej uruchomione zostaną ogromne środki na poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań związanych z wyżywieniem. Europejski Instytut Innowacji i Technologii, za pośrednictwem którego te pieniądze trafiają do ośrodków badawczych i przedsiębiorstw, ogłosił konkurs na stworzenie tzw. wspólnoty wiedzy i innowacji „żywność dla przyszłości” – KIC Food4Future. KIC to stowarzyszenia lub spółki, w których uczestniczą uczelnie i instytuty badawcze oraz przedsiębiorstwa, w tym wiodące w poszczególnych branżach koncerny. Mają one koordynować i prowadzić innowacyjne badania, poszukiwać nowych zaawansowanych rozwiązań  i wdrażać w praktyce ich efekty. O organizację KIC w konkursach zabiegają europejskie konsorcja tworzone przez największe ośrodki naukowe i przedsiębiorstwa. Przygotowania do udziału w takim konkursie trwają wiele lat.

Konsorcjum FoodNexus, którego przedstawicieli gościliśmy we Wrocławiu, powstało w 2010 roku (początkowo działało pod nazwą FoodBest). Kilkudziesięciu konsorcjantów, w tym uczelnie wyższe i koncerny branży żywieniowej, pochodzą ze Skandynawii, Beneluksu, Francji, Hiszpanii i Włoch.  W tej grupie Polskę reprezentują dwa podmioty: Mlekpol oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Celem tego wielkiego europejskiego przedsięwzięcia jest znalezienie tzw. nowej żywności, w tym żywności mającej właściwości lecznicze, a struktura Uniwersytetu Przyrodniczego i zakresy badawcze każdego z pięciu wydziałów pozwalają włączyć się w główny nurt poszukiwań.

W działaniach tych nie bez znaczenia jest polityka państwa i samorządów, a warto pamiętać, że żywność i jej produkcja jest jedną z tzw. inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska. Wicemarszałek Ewa Mańkowska i dyrektor Zbigniew Dynak reprezentujący podczas spotkania władze regionu nie tylko deklarowali gotowość wspierania idei włączenia regionu w europejski projekt, ale aktywnie uczestniczyli w rozmowach o gospodarce żywnościowej.

UPWr jest członkiem najważniejszej grupy konsorcjum FoodNexus, tzw. Nordic, i to właśnie jej przedstawiciele wizytowali uczelnię, odwiedzili też Wrocławski Park Technologiczny (WPT) i Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

Jeśli konsorcjum wygra konkurs i będzie tworzyć wspólnotę wiedzy i innowacji „żywność dla przyszłości” – KIC Food4Future, jedno z pięciu tzw. centrów kolokacji mogłoby powstać właśnie na Dolnym Śląsku. Niezależnie od wyników tegorocznego konkursu, umiejętność współpracy administracji publicznej, naukowców i przedsiębiorców ujawniona już na tym etapie działań, zdecydowanie wzmacnia naszą pozycję w Europie.

[UMWD]

Reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.