„Najciekawsza kronika Koła Gospodyń Wiejskich 2012”

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu serdecznie zaprasza do udziału w III edycji wojewódzkiego konkursu „Najciekawsza kronika Koła Gospodyń Wiejskich 2012”.


Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich, działających na terenie Dolnego Śląska.
Celem konkursu jest promowanie działalności społeczno – gospodarczej i kulturalnej Kół Gospodyń Wiejskich, popularyzowanie dokumentowania kronikarskiego działań podejmowanych przez KGW, rozwijanie kreatywności i umiejętności twórczych członkiń Kół oraz kształtowanie poczucia przynależności do lokalnych społeczności.
Prawidłowo wypełnione karty wraz z materiałem kronikarskim należy przesłać w terminie od 01.08.2012 do 15.09.2012 r. na adres:

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
ul. Zwycięska 8
53 – 033 Wrocław
z dopiskiem „Konkurs na Najciekawszą Kronikę Koła Gospodyń Wiejskich 2012”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 września 2012 r. podczas VIII Dolnośląskiego Forum Kobiet.
Nadzór merytoryczny nad przebiegiem konkursu sprawuje Dział Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki, DODR we Wrocławiu. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Izabela Michniewicz, izabela.michniewicz@dodr.pl, tel. 71/3398021 wew. 152.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i budżetu państwa. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szczegóły, regulamin i karta zgłoszenia do pobrania TUTAJ

Reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.