Konkurs „Najciekawsza Działalność Pozarolnicza na wsi”

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłaszają rozpoczęcie naboru do XIII edycji konkursu „Najciekawsza działalność pozarolnicza na wsi” organizowanego w ramach krajowego konkursu „Sposób na Sukces”.

W tym roku konkurs jest realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013 dla województwa dolnośląskiego.

Celem konkursu jest promocja rozwoju przedsiębiorczości tworzącej miejsca pracy i przykładów zastosowania energii odnawialnej oraz wspieranie inicjatyw w zakresie podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców województwa dolnośląskiego.

Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach:
I kategoria, to uruchomienie działalności gospodarczej przez rolnika;
II kategoria, to uruchomienie nowego przedsięwzięcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tys.

Do XIII edycji konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia zrealizowane w 2011 oraz pierwszym półroczu 2012 roku. Zgłoszenie do udziału w konkursie dokonuje się po złożeniu w Powiatowym Zespole Doradców DODR lub przesłaniu do Działu PWGDiA, podpisanej KARTY ZGŁOSZENIA. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 15.09.2012 r. Komisja Konkursowa dokona zgodnie z regulaminem konkursu, oceny wszystkich zgłoszonych uczestników, spośród których zostaną wyłonieni w obu kategoriach zwycięzcy.
Do rywalizacji nie mogą przystąpić laureaci z poprzednich edycji konkursu.
Uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie dyplomów oraz nagród za najciekawsze przedsięwzięcia nastąpi w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu w listopadzie 2012 roku. Przebieg konkursu i jego wyniki zostaną opublikowane w miesięczniku „Twój Doradca Rolniczy Rynek” i na stronach internetowych DODR we Wrocławiu oraz biuletynu i stronie internetowej KSOW. Laureaci wojewódzkiego konkursu zostaną zgłoszeni przez organizatorów do krajowego konkursu „Sposób na Sukces”.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szczegóły, regulamin i karta zgłoszenia – do pobrania TUTAJ

Reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.