I Kongres Odnowy Wsi w Gminie Kłodzko

2014.10.25f-1W ostatnią sobotę tj. 25 października br. odbył się I Kongres Odnowy Wsi w gminie Kłodzko pn. ”Odnowa wsi szansą na rozwój Gminy Kłodzko”, który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, oś IV LEADER w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

Kongres miał na celu podsumowanie 5 letniego okresu przystąpienia gminy Kłodzko do Regionalnego Programu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”.

Na spotkanie do sali widowiskowej Kłodzkiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji przybyli Grażyna Cal – Radna Województwa Dolnośląskiego, Przewodniczący rady Gminy Kłodzko – Zbigniew Tur, z-ca Wójta Gminy Kłodzko – Urszula Panterałka, przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Fundacji „Klub Innowatora” działającej przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu a także radni gminy Kłodzko, przedstawiciele sołectw, stowarzyszeń, klubów sportowych, Kół Gospodyń Wiejskich, jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Kłodzko.

2014.10.25f-1

Spotkanie otworzył gospodarz gminy Kłodzko Wójt Stanisław Longawa, który powitał przybyłych gości a następnie przedstawił prezentację będącą podsumowaniem Odnowy Wsi 2010-2014 w gminie Kłodzko. W swoim wystąpieniu Wójt podkreślił, iż miniony okres to czas intensywnej pracy mieszkańców, samorządu, wdrażanie nowych i rozwiązań. Okres ten wypełniony był licznymi działaniami, inicjatywami na rzecz poprawy życia mieszkańców oraz rozwoju gminy. Najcenniejsze społecznie są te, które były inicjowane oddolnie. Jestem przekonany, że następne lata w programie „Odnowa Wsi” będą przykładem współpracy i ingerencji dla dobra Mieszkańców. Dlatego zainicjowaliśmy powstanie Porozumienia Mieszkańców na Rzecz Partnerstwa lokalnego – Gmina Kłodzko Serce Kotliny.” – dodał.

Radna Województwa Dolnośląskiego – Pani Grażyna Cal stwierdziła, że samorząd Województwa Dolnośląskiego może być dumny, z tego jak efektywnie i wzorcowo mieszkańcy wsi kłodzkich przy współpracy z Gminą, wykorzystują udostępniane programy i narzędzia do zagospodarowania swoich miejscowości i wspierania aktywności mieszkańców.

W kolejnej części spotkania zaproszeni prelegenci przybliżyli tematy bliskie każdemu mieszkańcowi gminy Kłodzko. I tak jako pierwszą swoją prezentację w temacie „Mała architektura przestrzeni wiejskiej Gminy Kłodzko” przedstawiły Panie dr. inż. Anna Podolska architekt krajobrazu z Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Pani Estera Sobczyk – studentka Uniwersytetu Przyrodniczego – aktywnie działająca w Klubie Innowatora.

Jako drugi swoje wystąpienie miał Pan Henryk Dunin – antropolog kultury, Stypendysta Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego, który przedstawił ciekawą prezentację o strojach ludowych Dolnego Śląska.

Po przerwie kawowej głos zabrała Pani mgr inż. Anna Gizowska z Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Panie inż. Martę Kubiak i inż. Joannę Konrady z Klubu Innowatora, które przybliżyły zebranym temat „Rodzimych gatunków roślin w regionie Gminy Kłodzko”.

Ostatnim blokiem tematycznym konferencji były „Odnawialne źródła energii na terenach wiejskich”, o których opowiedział Pan Łukasz Wolszczak – Prezes Fundacji „Zielona latarnia”.

Na drugą część kongresu goście udali się do Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Ołdrzychowicach Kłodzkich, gdzie Pan Henryk Dumin przeprowadził – specjalnie na tę okazję przygotowane – warsztaty otwarte o „Dziedzictwie kulinarnym Gminy Kłodzko”, które cieszyły się ogromnym powodzeniem. Zebrani mogli usłyszeć jak ogromnym dobrem są nasze potrawy regionalne i jak ważną rolę odgrywają dla społeczności lokalnej. Goście zapoznali się z ich historią oraz zaletami dziedzictwa kulinarnego.

Potrawy regionalne to temat bardzo bliski naszym mieszkańcom, to co gości na naszych stołach ukazuje nasze korzenie, świadczą o naszej tożsamości.

Kluczowym momentem kongresu było uroczyste podpisanie porozumienia przez wszystkie organizacje działające na terenie gminy Kłodzko o dalszych działaniach na rzecz Programu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”.

Ostatnim elementem spotkania były prezentacje trzech sołtysów gminy Kłodzko przedstawiające „dobre praktyki” jakie zostały zainicjowane w ich miejscowościach. I tak o swojej „Rowerowej wsi” opowiedziała Pani Marta Brogowska – sołtys Starego Wielisławia, która jest laureatką konkursu na Sołtysa Roku Województwa Dolnośląskiego 2013.

Następnie o „Wsi Retro” opowiedziała Pani Mariola Nakwasińska- sołtys Szalejowa Dolnego.

Na koniec Pani Joanna Smolińska – sołtys Romanowa opowiedziała o Projekcie „geocaching”, który dzięki jej inicjatywie zaczyna zdobywać coraz większą liczbę zwolenników w gminie Kłodzko.

2014.10.25f-2

A tak oto niektórzy obecni opisali kongres:

„Było wspaniale. Wszystkie informacje przekazywane nam będą przydatne ale najciekawszym dla mnie tematem prezentacji były stroje ludowe. Dużo dowiedzieliśmy się na ich temat i na przyszłość na pewno będziemy brać pod uwagę w doborze stroju co powinno być a czego powinniśmy unikać, żeby było z tradycją. Bardzo mi się podobało innym pewnie też.”Agnieszka Miler – sołtys Kamieńca

„Kongres został bardzo dobrze przygotowany! Dzięki organizatorom jak również dzięki uczestnikom podczas kongresu panowała rewelacyjna atmosfera! Dodatkowo widząc pozytywne efekty pracy innych osób podczas prezentacji, sama nabrałam dodatkowej energii do podejmowania kolejnych działań!”– Joanna Smolińska – sołtys Romanowa.

„Wielkie podziękowania dla organizatorów Kongresu Odnowy Wsi. Impreza znakomicie przygotowana organizacyjnie i przede wszystkim merytorycznie”.- Teresa Maria Biel-Lutosławska – sołtys szalejowa Górnego.

„Kongres był dla mnie bardzo pouczający. Wszystkie tematy na nim prezentowane były bardzo ciekawe i pouczające a co najważniejsze przydatne dla mieszkańców. Tradycje, zagospodarowanie terenów – to tematy nam bliskie. Ważnym dla nas wszystkich społeczników krokiem było podpisanie porozumienia, co mam nadzieję zaowocuje w przyszłości. Mam nadzieje że kongres stanie się wydarzeniem cyklicznym i świętem wszystkich społeczników”. Halina Witos – Radna Gminy Kłodzko, sołtys Ołdrzychowic Kłodzkich.

„Z wielkim zainteresowaniem wysłuchałem wystąpienia Pana Wójta i prelegentów. Otrzymaliśmy bogatą wiedzę w pigułce! Od lat nurtują mnie problemy „rozsypującej się” przestrzeni wsi / nie tylko naszej gminy /, na dodatek upstrzonej coraz dziwaczniejszymi budowlami. Czekam na przepisy, które będą bronić krajobrazu jak niepodległości! Z przerażeniem oglądam stoły wielkanocne wskazujące na obżarstwo, a nie mające wiele wspólnego z pięknem i sacrum. Widok śpiewających KGW w strojach „mundurowych” nie wiele ma wspólnego z tradycją i pięknem, nie mówiąc o dziewczątkach śpiewających z dorosłymi seksowne przyśpiewki. Dzięki Kongresowi – CZAS na ZMIANY!” – Franciszek Piszczek – Prezes Towarzystwa Miłośników Krosnowic, Radny Gminy Kłodzko

[gmina.klodzko.pl]

Reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.