Zielona dolina – czyli nowoczesne rolnictwo rodem z Dolnego Śląska

zielona dolinaZakłada się, że współczesne uniwersytety powinny funkcjonować tak jak dobry biznes. Ich zadaniem jest tworzenie dobrego produktu, którego otoczenie będzie potrzebować. Produkt uniwersytetu to między innymi przygotowane do pracy kadry, wiedza, która pozwala rozwiązywać problemy i będzie dawała szansę na realizację potrzeb społeczeństwa. I właśnie tak chce wyglądać Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, który to promuje swój nowy projekt Zielona Dolina.

Zielona dolina – kluczowy pomysł

Pomysł przygotowany jako Zielona Dolina to kluczowy program, który promowany jest przez Uniwersytet jako szansa rozwoju. Chodzi o to, by stworzyć nowoczesne formy funkcjonowania dla Uniwersytetu, który nie będzie już wyłącznie uzależniony od innych podmiotów. Program zatwierdzony został również przez ministerstwo. Przy jego realizacji ma następować współpraca z innymi ośrodkami akademickimi.

zielona dolina
Zielona Dolina – projekt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Uniwersytet jak spółka

Zakłada się, że dzięki projektowi Zielona Dolina będzie można tworzyć spółki. Mamy tutaj trzy podejścia: rzadka sprzedaż nieruchomości między innymi traktowana będzie jako forma zmierzająca do utraty majątku, dlatego w ramach programu Zielona Dolina takie sytuacje ma się ograniczyć do minimum. Zielona dolina to program, który jest nowy i jak się na tą chwilę zdaje, jego wprowadzenie nie będzie takie proste. Wiele osób uważa, że od strony logistycznej jest to stosunkowo trudne zadanie.

Założenia projektu

Zakłada się, że program Zielona Dolina jest przeznaczony raczej do rozwoju kompleksowego i dlatego można mówić o nastawieniu, że ten program będzie w stanie przetrwać nieco dłużej. Podstawowe założenia, na jakie można wskazywać to między innymi produkcja żywności w nowej generacji, która będzie pozwalała na ochronę przed chorobami cywilizacyjnymi. Chodzi o rozwój technologii, który ma sprawić, że uda się przetworzyć naturalne źródło surowców rolnych w produkty, które będą miały charakter leczniczy. Możliwe ma być stworzenie usług o charakterze prozdrowotnym i rewitalizującym. Uniwersytet chce stawiać na zachowania mające popularyzować działanie prozdrowotne co między innymi dotyczyć ma żywienia.

Projekt ostatecznie ma doprowadzić do sytuacji, w której będzie można mówić o konkretnych korzyściach gospodarczych i społecznych wynikających z projektu. Dążyć będzie można do stworzenie warunków, które ożywią agrobiznes i poprawią innowacyjną gospodarkę żywnościową z zachowaniem nowoczesnych i zdrowych metod żywienia. Istotną kwestią będzie wzrost zatrudnienia w obszarze usług oraz w systemie produkcji. Założenie jest również takie, że zmierzać się będzie dzięki Zielonej Dolinie do zmiany ogólnej świadomości społecznej, gdy chodzi o funkcjonowanie rynku żywienia. W ten sposób ostatecznie rynek żywności ma dostać takie warunki, w których będzie mógł się dobrze rozwijać. Niektórzy podkreślają, że podejmowane działania dalej mogą prowadzić do ukształtowania warunków, w ramach których będzie można mówić o korzystnym funkcjonowaniu opieki zdrowotnej, co może być zaletą tego programu.

Reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.