Podróż studyjna w ramach realizacji Odnowy Dolnośląskiej Wsi 19-20 lipca 2013 r.

a0003I kolejna podróż w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi za nami. W ciągu dwóch dni grupa 45 przedstawicieli grup odnowy wsi z terenu całego województwa odwiedziła 5 wsi – laureatów konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska”. Podobnie jak podczas poprzedniego wyjazdu, tak i tym razem w każdej z odwiedzanych miejscowości mieliśmy okazję zapoznać się z licznymi projektami zrealizowanymi przez wiejskie społeczności, poznać ich źródła finansowania, i co istotne, wymienić się własnymi doświadczeniami.

W Smreczynie i Goworowie w gminie Międzylesie na uwagę zasługuje, obok ogromnej dbałości mieszkańców o czystość i estetykę wsi, niezwykła aktywność organizacji wiejskich. Realizowane projekty w obu sołectwach to doskonałe przykłady oddolnej inicjatywy mieszkańców, którzy bazując na swoich zasobach realizują przedsięwzięcia, które nie tylko integrują lokalną społeczność ale stają się zaczynem kolejnych. Niewątpliwie na uznanie zasługuje tu także wsparcie Gminy, na każdym etapie realizacji poszczególnych projektów.

W Krosnowicach w gminie Kłodzko – sztandarowym projektem realizowanym od wielu lat jest „Festiwal Reimanna”. Ta niezwykła inicjatywa samych mieszkańców, w tym Towarzystwa Miłośników Krosnowic ma na celu kultywowanie tradycji, szerzenia kultury i muzyki sakralnej oraz promocji swojej miejscowości wykorzystując ogromny atut jakim jest osoba Ignacego Reimanna, mieszkańca tej wsi. Od wielu lat – festiwal przyciąga do Krosnowic rzesze wielbicieli muzyki poważnej, zarówno z kraju jak i zza granicy. Projekt ten jest także, co dla Odnowy Wsi bardzo istotne, projektem „rozwojowym”, wspierającym powstawanie wokół siebie innych projektów wpływających bezpośrednio na rozwój wsi – przykładem są tu słynne już ciastka „reimannki” oraz jako materiał promocyjny płyty dvd z zapisem koncertów.

Drugi dzień naszej podróży rozpoczęliśmy w Piławie Dolnej w gminie Dzierżoniów. W 2012 r. sołectwo otrzymało nagrodę w konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska” w kat. „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” za projekt „ Klub integracji międzypokoleniowej – aktywna wieś dzięki aktywnym seniorom” . To projekt odpowiadający na częsty problem braku komunikacji i współpracy pomiędzy mieszkańcami jednej wsi będących w różnym wieku. Na bazie cotygodniowych wtorkowych spotkań zrodził się pomysł stworzenia wspólnej płaszczyzny wymiany doświadczeń pomiędzy młodzieżą a starszymi członkami społeczności. I tak od kilku lat grupa ta poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć łamie kolejne funkcjonujące stereotypy, że młodszy ze starszym się nie porozumie, że nic ich nie łączy.

Podróż naszą zakończyliśmy w Szczepankowicach w gminie Kobierzyce. Szczepankowice swoją nagrodę w konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska” otrzymało za niezwykłe spektakularny początek działań w ramach Odnowy Wsi, zaangażowanie mieszkańców oraz świadome i konsekwentne działania zmierzające do stworzenia marki własnej miejscowości na bazie zasobów swojej miejscowości. Zapoznaliśmy się z licznymi projektami realizowanymi przez stowarzyszenie na przestrzeni ostatnich kilku lat oraz z planami jakie sołectwo ma na najbliższą przyszłość.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich sołectw za wspaniałe przyjęcie naszej grupy i podzielenie się własnymi doświadczeniami!

Zapraszamy na kolejne podróże studyjne i do zobaczenia przy Odnowie Wsi!

[Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego]

a0004

a0005

a0006

Reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.