Współpraca rolników i pszczelarzy

pszczelarzZarówno rolnictwo, jak i pszczelarstwo, to nie tylko sposób na zarabianie pieniędzy. To również pasja i styl życia. Obydwie działalności są ze sobą mocno związane, dlatego niezwykle ważna jest współpraca pszczelarzy z rolnikami. Pszczoły zapylają rośliny i dzięki temu wpływają na wielkość i jakość plonów uzyskiwanych przez rolnika. Z punktu widzenia pszczelarza obecność owadopylnych upraw w pobliżu pasieki to dogodne warunki do zbierania przez pszczoły wysokowartościowego nektaru i pyłku, co pozwala na wzrost produkcji w pasiece.

pszczelarz

Analitycy z firmy Kleffmann Group przeprowadzili na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, badanie dotyczące współpracy pomiędzy rolnikami i pszczelarzami w Polsce.

Około 74% pszczelarzy deklaruje współpracę z rolnikami, która najczęściej polega na umieszczaniu uli przy plantacjach (97%), stosowaniu przez rolników możliwie bezpiecznych dla pszczół środków ochrony roślin (84%) oraz informowaniu pszczelarzy o terminach przeprowadzanych zabiegów ochrony (81%). Z grupy badanych 65% pszczelarzy współpracuje z rolnikami od ponad 10 lat.

Współpraca pomiędzy pszczelarzem a rolnikiem, bądź sadownikiem, układa się pozytywnie. Średnio ok. 65% ankietowanych pszczelarzy stwierdziło, że dotychczasowa współpraca była na bardzo dobrym i dobrym poziomie. Zadowolenie ze współpracy wynika z kwestii dotyczących rozważnego stosowania środków ochrony roślin na uprawach. Pszczelarze zwracali uwagę przede wszystkim na odpowiedni termin i rodzaj wykonywanych zabiegów oraz na właściwe zastosowanie środka.

Także rolnicy i sadownicy bardzo dobrze oceniają współpracę z pszczelarzami. Ponad 90% rolników i sadowników ocenia tę współpracę jako dobrą lub bardzo dobrą. Największą korzyścią wynikającą z tej współpracy są, zdaniem rolników i sadowników, lepsze plony. Istotnym aspektem są również wzajemne przyjacielskie kontakty, które dla 12% rolników i sadowników są bardzo istotne.

Na podstawie tego badania, ale również innych badań prowadzonych przez naszą firmę możemy powiedzieć, że z całą pewnością zagadnienie współpracy z pszczelarzami oraz ochrona pszczół staje się dla rolników coraz ważniejsze. Rolnicy dostrzegają szereg korzyści, które wynikają z obecności pszczół w środowisku oraz na plantacjach rolniczych i sadowniczych” – powiedział dr Michał Gazdecki z Kleffmann Group.

Wśród głównych przyczyn upadków rodzin pszczelich pszczelarze wymieniają: inwazję pasożyta Varroa destructor wraz z towarzyszącymi jej wirusami, niewłaściwe stosowanie środków ochrony roślin oraz niekorzystne warunki atmosferyczne.

W chwili obecnej główną przyczyną upadków rodzin pszczelich w Polsce jak i na świecie jest warroza. Szacuje się natomiast, że zatrucia środkami ochrony roślin, powstałe w wyniki ich niewłaściwego stosowania, to około 1-3% upadków rodzin pszczelich w skali roku w Polsce” – komentuje dr Dariusz Teper z Zakładu Pszczelnictwa w Puławach.

Współpraca oparta na poszanowaniu specyfiki pracy rolnika i pszczelarza pozwala na sprawną działalność i korzystanie z zysków. Z punktu widzenia pszczelarza szczególnie ważne jest informowanie o terminie i rodzaju wykonywanych oprysków. Wykonywanie przez rolników zabiegów ochrony chemicznej zgodnie z przepisami i informacjami zawartymi w etykiecie środka, z zachowaniem okresu prewencji dla pszczół (zwykle wieczorem) nie będzie wpływało na pracę pszczół, które zajmują się zbieraniem nektaru i pyłku w ciągu dnia.

Zarówno rolnicy jak i pszczelarze zdają sobie sprawę z tego, że partnerska współpraca, oparta przede wszystkim na dobrej i skutecznej komunikacji to szansa na dobrą koegzystencję i dostęp do bezpiecznej żywności.

Metryczka:

Wywiady telefoniczne CATI zastosowano jako metodę gromadzenia danych. Grupę docelową stanowili pszczelarze, rolnicy i sadownicy. Badanie zostało przeprowadzone wśród podmiotów w całej Polsce.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) reprezentuje branżę środków ochrony roślin. Realizuje różnorodne zadania i projekty mające na celu kompleksową informację i edukację użytkowników środków ochrony roślin na temat bezpieczeństwa ich stosowania. PSOR prowadzi ogólnopolską kampanię edukacyjną pod hasłem „W ochronie koniecznej”. Celem kampanii jest informowanie społeczeństwa o współczesnych sposobach produkcji roślinnej i nowoczesnym rolnictwie, w którym stosowane są środki ochrony roślin. Prowadzone działania mają uświadamiać konsumentom owoców i warzyw oraz produktów pochodzenia roślinnego, że środki ochrony roślin są nieodzowne w pracy rolnika, a produkcja rolna z ich wykluczeniem nie mogłaby  zapewnić wystarczającej ilości żywności o dobrej jakości i w przystępnych cenachPSOR jest również właścicielem i koordynatorem Systemu Zbiórki Opakowań PSOR i w imieniu uczestników Systemu prowadzi ogólnopolską kampanię edukacyjną pod hasłem „Liczy się każde opakowanie”.

[PR]

Reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.