VIII edycja konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska” za nami!

Piękna Wieś Dolnośląska 2016Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska” zorganizowany przez Urząd Marszałkowski już po raz ósmy to jeden z elementów wsparcia jakie Urząd przygotował dla sołectw i gmin uczestniczących w programie Odnowy Wsi Dolnośląskiej. W podsumowaniu tegorocznej edycji konkursu udział wzięła wicemarszałek Ewa Mańkowska oraz wicemarszałek Iwona Krawczyk.

Celem Konkursu jest wyłonienie oraz wypromowanie najlepszych, najbardziej kreatywnych przykładów aktywności mieszkańców z terenów wiejskich.  Bazując na założeniu, iż najlepiej działa zdrowa konkurencja i rywalizacja oparta na dobrym przykładzie – Konkurs  sprawia, iż wsie mobilizując się realizują przedsięwzięcia, które w innej sytuacji by nie powstały lub ich zakres byłby znacznie mniejszy.

Piękna Wieś Dolnośląska 2016

Konkurs, podobnie jak w roku poprzednim, zorganizowany został w czterech kategoriach : „Najpiękniejsza Wieś”, „Najpiękniejsza Zagroda”, „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” oraz „Najlepszy start w odnowie wsi”. Do tegorocznej edycji konkursu, zgłoszono ogółem 25 wsi z 18 gmin, w tym do kat. „Najpiękniejsza Wieś” – 9 wsi, do kat. „Najpiękniejsza Zagroda” – 7 zagród, „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” – 7 projektów, Najlepszy start w odnowie wsi” – 5 projektów.

W pracach Komisji konkursowej, powołanej przez Marszałka Województwa, udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Dolnośląskiej Izby Rolniczej, pracownicy naukowi z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Członkowie komisji w ramach w ramach ośmiu wyjazdów odwiedzili wszystkie zgłoszone wsie i projekty i na tej podstawie dokonali ich oceny. W dniu 29 lipca br. odbyło się posiedzenie komisji na którym dokonano wyboru laureatów we wszystkich czterech kategoriach.

Laureatami tegorocznej edycji konkursu zostali:

Kategoria „Najpiękniejsza Wieś”
1.        Chełmsko Śląskie, gm. Lubawka
2.        Ławszowa, gm. Osiecznica
3.        Kletno, gm. Stronie Śląskie
4.        Chociemyśl, gm. Kotla (wyróżnienie)
5.        Zachełmie , gm. Podgórzyn (nagroda specjalna)

Nagrodę specjalną dla Zachełmia Śląskiego w gminie Podgórzyn Komisja postanowiła przyznać za najlepszy ład przestrzenny i kulturowy.
Laureat I miejsca – Chełmsko Śląskie, gm. Lubawka to wieś tkacka. Głównym zasobem wsi i atrakcją jest 12 Apostołów, czyli niepowtarzalny zestaw drewnianych domów – do chwili obecnej zachowało się ich 11. Obecnie mieści się tam Izba Tkacka. Można zapoznać się w niej z działaniem krosna, czy kołowrotka, eksponowane są tu też inne narzędzia związane z tkactwem. We wsi bardzo prężnie działa Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy”.

To dzięki jego działalności  udało się pozyskać środki finansowe na realizację wielu projektów wpływających bezpośrednio na poprawę życia mieszkańców, integracje międzypokoleniową ale przede wszystkim na kultywowanie tradycji wsi. Na uwagę zasługuje także modelowa niemal współpraca Stowarzyszenia z LGD Kwiat Lnu a także gminą co bardzo pozytywnie wpływa na jej rozwój i promocję tego niezwykłego miejsca. W ramach działań prospołecznych i oddolnych inicjatyw promujących wieś organizowane są m.in.: Festyny rodzinne i wydarzenia artystyczne o charakterze lokalnym i regionalnym, Jarmark Tkaczy Śląskich, Lendog.

Uroczystości organizowane w otoczeniu unikatowych zabytków tj. Domki Tkaczy Śląskich, przyciągają do miejscowości turystów i sympatyków aktywnego spędzania wolnego czasu. Dzięki aktywności liderów wiejskich z powodzeniem realizowane są projekty wykorzystujące środki zewnętrzne (m.in. PAFW, PROW, Urząd Marszałkowski woj. Dolnośląskiego, INTERREG, Gmina Lubawka) oraz środki pochodzące od sponsorów. Celem mieszkańców jest dalszy rozwój miejscowości i kontynuowanie działań wpływających na poprawę warunków życia oraz wzrost atrakcyjności miejscowości.

II i III miejsce zajęły odpowiednio Ławszowa, gm. Osiecznica i Kletno, gm. Stronie Śląskie. Obie miejscowości charakteryzuje niezwykła aktywność mieszkańców i maksymalne wykorzystanie w rozwoju swoich głównych zasobów. Każda z nich znalazła pomysł na siebie – Ławszowa  – to Leśna wieś nad Kwisą –a Kletno, gm. Stronie Śląskie – to maleńka oaza spokoju dla szukających wypoczynku. W oparciu o temat przewodni – realizują liczne projekty podnosząc nie tylko atrakcyjność miejscowości ale także integrujące lokalną społeczność.

Komisja postanowiła przyznać także jedno wyróżnienie. Trafiło ono do wsi Chociemyśl w gminie Kotla.  Wieś tą charakteryzuję ogromny entuzjazm jej mieszkańców oraz chęć i pomysł na stworzenie miejsca przyjaznego zarówno dla siebie jak i dla przyjezdnych. W tym roku po raz kolejny przyznana została nagroda specjalna za najlepszy ład przestrzenny i kulturowy wsi. Komisja nagrodę tą postanowiła przyznać wsi Zachełmie, gm. Podgórzyn. To niezwykle urokliwa miejscowość, której mieszkańcy dbają nie tylko o zachowanie tradycyjnej zabudowy czy nasadzeń ale także o własną tożsamość, tradycje,  działają  na rzecz integracji oraz nieustannie o poprawę estetyki.

Piękna Wieś Dolnośląska 2016

Kategoria „Najpiękniejsza Zagroda”
W tej kategorii Komisja postanowiła przyznać trzy równorzędne wyróżnienia :
1. Beata i Wiktor Lech- Długopole Górne, gm. Międzylesie
2. Ewa i Tomasz Wiśniowscy – Pęgów, gm. Oborniki Śląskie
3. Katarzyna i Wojciech Hutni – Pałac Kamieniec, gm. Kłodzko

Wyróżnione zagrody to trzy różne przykłady na stworzenia miejsca niezwykłego zarówno dla gospodarzy ale przede wszystkim dla przyjezdnych. Wszystkie trzy miejsca łączą osoby ich gospodarzy, którzy obok pracy zarobkowej znajdują czas na działalność społeczną na rzecz swoich miejscowości. Udało im się stworzyć miejsca o niezwykłej atmosferze do których z chęcią się powraca.

Kategoria „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi”
Do tej kategorii w roku bieżącym zgłoszono 7 niezwykle interesujących projektów, przez co wybór tych najlepszych był dla Komisji bardzo trudny. Zdecydowano też przyznać trzy nagrody oraz jedno wyróżnienie .

1. „Stary Wielisław – Rowerowa wieś”  – Stary Wielisław, gm. Kłodzko
2. „Miejsce, które odżyło – Zielona Dolina w Janowicach Wielkich” Janowice Wielkie, gm. Janowice Wielkie
3. „Nowe stroje i lepsze nastroje, czyli działalność zespołu Fudżijamki” Proboszczów, gm. Pielgrzymka
4. „Plener rzeźbiarski w Dobrocinie – krok w kierunku wsi tematycznej”. Dobrocin, gm. Dzierżoniów

Cztery nagrodzone projekty to cztery przykłady różnych pomysłów na budowanie indywidualnego charakteru i wizerunku wsi.

Laureat I miejsca – projekt ze Starego Wielisławia w gminie Kłodzko – to doskonały przykład niemal maksymalnego wykorzystania zasobu wsi do budowania oferty dla jej mieszkańców ale także dla turystów. I to w  sposób pomysłowy i zachęcający do wspólnego działania i spędzenia czasu. Na projekt ten składa się wiele elementów, które jednak idealnie ze sobą współgrając dają wspaniały efekt przemyślanego dla rozwoju wsi przedsięwzięcia.

Kolejne dwa miejsca zajęły odpowiednio projekty wsi Janowice Wielkie, gm. Janowice Wielkie i Proboszczów, gm. Pielgrzymka. Oba projekty łączy wspólna chęć podniesienia atrakcyjności miejscowości poprzez wzmocnienie indywidualnych cech miejscowości, bazując na własnych zasobach wsi.
Wyróżnienie przyznane zostało projektowi wsi Dobrocin, gm. Dzierżoniów za projekt, który nie tylko wpływa na poprawę  estetyki wsi czy integrację mieszkańców ale przede wszystkim jest kolejnym krokiem do  wprowadzenia całościowego planu rozwoju wsi na bazie oferty wsi tematycznej.

Piękna Wieś Dolnośląska 2016

Najlepszy start w Odnowie Wsi
Kategoria ta, w swoim założeniu ma identyfikować wsie, którym w przeciągu kilku do kilkunastu miesięcy udało się z sukcesem rozpocząć  swoja przygodę z Odnową Wsi. W roku bieżącym do tej kategorii zgłoszono ogółem 5 projektów.

Komisja postanowiła nagrodzić następujące projekty:
1. „Rościsławice wieś rozwoju i spokoju” – Rościsławice, gm. Oborniki Śląskie
2. „Integracja mieszkańców Kłobuczyna poprzez działania dot. utworzenia miejscowości tematycznej Kłobuczyn – wioska kasztanowców” Kłobuczyn, gm. Gaworzyce
3. „Działania, które łączą i ożywiają” – Domaszków, gm. Międzylesie

I miejsce zdobył projekt „Rościsławice wieś rozwoju i spokoju” – z Rościsławic w gminie  gm. Oborniki Śląskie.  To wspaniały przykład budowania marki wsi na bazie zasobu– w tym przypadku słoneczników i historii wsi.  Dzięki funkcjonowaniu Stowarzyszenia wiejskiego oferta wsi wciąż się powiększa dzięki czemu miejscowość  ta na przestrzeni kilku lat zmieniła się nie tylko wizualnie ale przede wszystkim mieszkańcy uwierzyli, że ich największym  zasobem są oni sami.

Kolejne dwa miejsce zajęły wsie Kłobuczyn, gm. Gaworzyce i Domaszków, gm. Międzylesie. Oba nagrodzone projekty ” – to doskonałe przykłady przedsięwzięć realizowanych celem zarówno integracji mieszkańców, wspólnej pracy jak również szukania pomysłu na wyróżnik miejscowości, bazując na zasobach.
Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

[Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego]

Reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.