Rozszerzenie Lokalnych Strategii Rozwoju

6 Lokalnych Grup Działania podpisało dziś aneksy do umów na realizację Lokalnych Strategii Działania w zakresie zadań dodatkowych. Zarząd województwa reprezentował Włodzimierz Chlebosz. Zadania realizowane są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Konkurs trwał od 16 maja do 2 lipca 2012 roku. Spośród 19 LGD z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego w trakcie trwania konkursu 9 złożyło wnioski (na łączną kwotę około 30,4 mln złotych), a wybranych do realizacji zadań dodatkowych zostało 7 Lokalnych Grup Działania.

Aneksy podpisano z następującymi LGD: Wrzosowa Kraina, Lider A4, Partnerstwo Izerskie, Kraina Łęgów Odrzańskich, Kłodzka Wstęga Sudetów oraz Qwsi.

Lokalne Strategie Rozwoju zostaną rozszerzone np. o rozwijanie przedsiębiorczości kobiet do 26 lat i powyżej 50 lat, promocję rozwiązań proekologicznych, rozwój usług i produktów lokalnych, zwiększenie przychodów ze źródeł pozarolniczych, zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej integracji i aktywizacji lokalnej, zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych (wprowadzenie nowych usług i rozwiązań w turystyce, edukacji, kulturze i promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego), rozwój nowych usług i produktów turystycznych, poprawę stanu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, różnicowanie i promocję działalności gospodarczej opartej na lokalnych produktach i rzemiośle tradycyjnym, poprawę estetyki przestrzennej.

[Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego]

Reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.