Rodzaje opryskiwaczy rolniczych

opryskiwacz polowyW zależności od konkretnego przeznaczenia wyróżnić możemy różne rodzaje opryskiwaczy hydraulicznych. Modele tych maszyn są zróżnicowane pod względem tego, do jakich rodzajów upraw są stosowane, a także, jaki mechanizm jest zastosowany celem najskuteczniejszego rozprowadzenia środka chemicznego po określonym typie uprawy. Wiadomym jest również, że w związku z tym różnią się również typy poszczególnych podzespołów opryskiwacza.

Same opryskiwacze hydrauliczne, jak sama nazwa wskazuje działają na podstawie płynu, który ze zbiornika opryskiwacza tłoczony jest za pomocą pompy do rozpylacza, bądź grupy rozpylaczy. W zależności od tego, na jakiej uprawie dany opryskiwacz jest stosowany, wyróżniamy polowe opryskiwacze rolnicze (stosowane na polach uprawnych) oraz sadownicze (jak łatwo się domyślić stosowane do opryskiwania krzewów oraz niskopiennych drzew). Czym różnią się poszczególne opryskiwacze? O tym opowiadać będzie niniejszy tekst.

opryskiwacz polowy
opryskiwacz polowy

Opryskiwacze polowe

Grupa opryskiwaczy polowych, jak sama nazwa wskazuje wykorzystywana jest przy opryskiwaniu roślin uprawianych na polach. Czym charakteryzują się takie opryskiwacze? Zasadniczą sprawą jest fakt, że opryskiwacze takie mogą mieć charakter zawieszany bądź ciągniony. Różnią się one sposobem mocowania sprzętu do ciągnika – w pierwszym przypadku taki opryskiwacz jest zawieszany na ciągniku, w przypadku tego drugiego zaś, zaczepia się opryskiwacz (posiadający często swoje własne koła) do ciągnika, który następnie ciągnie taki opryskiwacz po polu, pozwalając mu na pracę. Opryskiwacze zawieszane często występują z belką roboczą. Belki takie mają rozpiętość od 6 aż po 24 metry. Często takie ramy są trójwymiarowe i sztywne, w nowoczesnych opryskiwaczach zaś belki te są sterowane hydraulicznie. Po co stosuje się tego typu belki? Otóż są one miejscem, w którym umieszczane są różnego typu rozpylacze, mające na celu opryskiwanie pola. Ciekawe jest to, że w niektórych typach rozpylaczy, wspomniana belka może być składana, regulowana również może być jej wysokość. Rozpylacze znajdujące się na takiej belce również mogą mieć różny charakter. Wyróżniamy rozpylacze otwarte, szczelinowe, rozpylacze z wkładką wirową oraz komorą wirową. Jak więc widać różnorodność w tej kwestii jest naprawdę spora.

Drugim typem opryskiwaczy polowych są opryskiwacze ciągane (zaczepiane). Podstawową cechą charakterystyczną takich opryskiwaczy jest rodzaj zaczepu – taki sprzęt przyczepia się do ciągnika, co sprawia, że w istocie taki opryskiwacz podąża za ciągnikiem na własnych kołach. One również w różny sposób mają zorganizowany sposób rozpylania, najczęściej zaś w istocie używa się również belek polowych. Warto jeszcze dodać, że sam sposób rozpylania również może mieć wiele odsłon – opryskiwanie może być płaskie lub rzędowe – w zależności od charakteru danej uprawy. Wszystko po to, by jak najdokładniej pokryć środkiem chemicznym uprawiane rośliny.

opryskiwanie sadu
opryskiwanie sadu

Z opryskiwaczem do sadu

Opryskiwacze sadownicze mają zgoła odmienne przeznaczenie. Podstawowym ich zastosowaniem jest opryskiwanie krzewów oraz niskopiennych drzew – stąd nazwa. Jaka jest budowa takiego opryskiwacza? Przede wszystkim, opryskiwacz tego typu nie jest wyposażony w belkę polową. Jej miejsce najczęściej zajmuje tak zwana rama sadownicza lub też w niektórych przypadkach lanca sadownicza. Popularne lance to rurki zakończone rozpylaczami które wyposażone są w filtry oraz zawory (czasami lance wydłuża się, jeśli wymaga tego wysokość spryskiwanych drzew). Ich celem jest opryskiwanie drzew i krzewów. Podobne zastosowanie ma rama sadownicza, choć sprawdza się ona przy niskopiennych drzewach i krzewach, które są posadzone w rzędzie. Rury w ramach sadowniczych ustawione są najczęściej pod kątem, dzięki czemu możliwe jest opryskiwanie dwóch rzędów jednocześnie.

Wybierając rodzaj opryskiwacza, warto zastanowić się, jaki rodzaj upraw zamierzamy spryskiwać. W zależności od tego, powinniśmy dobrać odpowiedni typ rozpylacza, rozważyć, jaka powinna być belka (bądź rama w przypadku rozpylaczy sadowniczych) oraz czym powinny charakteryzować się rozpylacze. Wiadomo, że konieczne jest podjęcie takich wyborów, by uczynić opryskiwanie roślin maksymalnie efektywnym. Dzięki temu jesteśmy w stanie najmocniej uchronić nasze rośliny od ewentualnych szkód.

Reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.