Nawóz pod kukurydzę – najważniejsze informacje

Prawidłowe nawożenie kukurydzy polega na dobraniu odpowiedniej dawki nawozu, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie pokarmowe uprawy. Wykorzystane środki powinny być zbilansowane pod kątem pierwiastków, gdyż pozwoli to na ich maksymalne wykorzystanie przez roślinę. Na co zwrócić szczególną uwagę, wybierając nawóz pod kukurydzę? Jak nawozić tą roślinę, aby zwiększyć jej potencjał produkcyjny?

kukurydza

Nawozy pod kukurydzę – pierwiastki

Podstawą racjonalnego nawożenia jest poznanie zasobności gleby, na której uprawia się kukurydzę. Dzięki temu możliwe stanie się odpowiednie zbilansowanie dostarczanych jej składników pokarmowych. Warto również zaznajomić się z oddziaływaniem konkretnych pierwiastków na uprawy rolne. Najbardziej odpowiednie dla kukurydzy są tzw. pierwiastki biogenne, do których zaliczają się azot, fosfor i siarka. Pierwszy z nich to podstawowy czynnik plonotwórczy, z czego często zdają sobie sprawę rolnicy decydujący się na wspieranie swoich upraw nawozem. Należy jednak podkreślić, że wraz z azotem należy dostarczyć kukurydzy innych makro i mikroelementów. Dzięki ich obecności rośliny będą skutecznej pobierać pierwiastek, co umożliwi osiągnięcie zamierzonej przez nawożącego efektywności. Azot jest również najważniejszym elementem w nawozach stosowanych do upraw ziemniaków.

Pozostałymi dwoma pierwiastkami, które również warto wziąć pod uwagę podczas nawożenia kukurydzy (https://nawozy.pl/przeznaczenie/nawozy-pod-kukurydze/), są fosfor i siarka. Razem z azotem, odgrywają one ważną rolę w procesie budowania komórek żywych organizmów, także roślinnych. Dzięki ich łącznemu stosowaniu, rolnik jest w stanie uzyskać większe plony. W procesie nawożenia kukurydzy, dużą rolę może odegrać także potas. Ten wszechstronny pierwiastek pozytywnie wpływa na metabolizm rośliny, a także wspiera regulację jej gospodarki wodnej.

Jak prawidłowo nawozić kukurydzę?

Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej wskazują, że ziarna takie jak kukurydza wymagają około 200 kg nawozu na ha, aby możliwe było zebranie plonu o wadze 10 ton. Jeśli natomiast chodzi o najlepszy moment na zastosowanie nawozów, warto wybrać czas jesiennej orki. Na glebach lżejszych można również stosować je pod wiosenne uprawki przedsiewne. Ważne jednak, aby zrobić to około 7-10 dni przed siewem ziarna.

Kukurydza jest bardzo wrażliwa na niedobór fosforu, który stanowi najmniej mobilny pierwiastek w glebie. Szczególna wrażliwość tej rośliny na brak pierwiastka przypada na okres początkowy wegetacji, podczas budowania przez nią systemu korzeniowego. Drugim momentem krytycznym jest natomiast koniec wegetacji. Ponadto, aby kukurydza pobierała fosfor, temperatura gleby musi wynosić mniej więcej 10-12 stopni Celsjusza. W związku z tym, warto zadbać o odpowiednią ilość tego pierwiastka w nawozie. Bardzo popularnym rozwiązaniem jest kombinacja fosforu z azotem. Nie należy jednak zapominać o siarce, która wspiera fotosyntezę oraz pozytywnie wpływa na odporność rośliny, a także o potasie.

Mikroelementy w nawożeniu kukurydzy

Oprócz azotu, fosforu, siarki i potasu, w nawożeniu kukurydzy dużą rolę odgrywają mikroelementy. Szczególnie ważny jest cynk, wspierający budowę rozległego systemu korzeniowego. Wpływa on również na pobór jonów z roztworu glebowego do wnętrza korzeni. Od dostępności cynku zależy także przyszły wygląd kolby. Ponadto kukurydza nie spełni oczekiwań rolnika dotyczących obfitych plonów, jeśli gleba na której rośnie uboga będzie w magnez. Roślina ta pobiera go bardzo dużo, dlatego warto zadbać o to, aby miała do niego dostęp.

Licząc na zdrowy, obfity plon, warto wykorzystać odpowiednio zbilansowane nawozy. Dzięki wspomaganiu kukurydzy poprzez dostarczenie jej odpowiednich pierwiastków oraz mikroelementów, cel ten może z łatwością zostać osiągnięty.

Reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.