Nabór wniosków – LGD Kłodzka Wstęga Sudetów

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania działającej na terenie gmin: Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek Zdrój, Lewin Kłodzki, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Szczytna w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje:

1.     które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe projekty; Limit dostępnych środków: 130 944,66 zł 

Termin składania wniosków: od 28 września do 11 października 2012 r. do godziny 15:30.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

1.Operacja musi być zgodna z:

– co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR

– co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR

– co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR

2.Operacja musi zdobyć w ocenie pod względem lokalnych kryteriów wyboru:

– minimum 4 punkty – „Małe projekty”

3.Operacje są wybierane do dofinansowania w limicie środków dostępnych w naborze.

Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania, które mieści się w Lądku Zdroju  przy ulicy Plac Staromłyński 5 (na parterze budynku Centrum Kultury i Rekreacji).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji, wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy i instrukcją wypełniania wniosku dostępne są na stronie internetowej LGD: www.kws.org.pl oraz w biurze LGD oraz na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl.

Wszelkie  informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosku można uzyskać osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 w biurze LGD mieszczącym się w Lądku Zdroju, Plac Staromłyński  5,  telefonicznie (074) 814 81 59, a także drogą elektroniczną: e-mail: biuro@kws.org.pl.Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.