Geocaching w gminie Kłodzko

2015.03.28-04W promocji gminy Kłodzko wiodącą rolę zaczyna odgrywać geocaching. W skrócie, jest to poszukiwanie ukrytych „skarbów” za pomocą odbiornika GPS. Gra terenowa polega na tym, że jedni jej uczestnicy ukrywają skarby, których później szukają inni uczestnicy zabawy. Skarbów szuka się za pomocą odbiornika GPS (np. w smartfonie lub tablecie) albo specjalnego urządzenia GPS.

2015.03.28-01

Skarby, których szukają geocacherzy, to odpowiednio zabezpieczone wodoszczelne pojemniki (skrzyneczki lub fiolki) zawierające różne drobne upominki. Ponadto jest tam dziennik, w którym wpisują się kolejni znalazcy pojemnika. Fakt odkrycia skarbu odnotowywany jest również na specjalnej stronie internetowej.

2015.03.28-02

W regionie kłodzkim na tą formę promocji swoich walorów turystycznych postawiła gmina Kłodzko. Pod koniec marca zakończyła się realizacja projektu dofinansowanego ze środków unijnych „Promocja turystyczna na pograniczu polsko-czeskim”. Po stronie polskiej koordynatorem projektu była Joanna Smolińska z gospodarstwa agroturystycznego „Romanówka” w Romanowie. W ramach projektu przeprowadzone zostały w kilku miejscowościach szkolenia na temat geocachingu. Przede wszystkim jednak, założonych zostało w terenie i opisanych na stronie www.geocaching.com 540 skrytek ze „skarbami”.

2015.03.28-03

28 marca br. w Romanowie odbył się I event geocachingowy, czyli podsumowanie działań projektu. Niestety, brzydka pogoda sprawiła, że frekwencja była dużo niższa od oczekiwanej. Na imprezę przyjechało kilkadziesiąt osób z różnych rejonów Polski oraz z Republiki Czeskiej. Poza szukaniem ukrytych w okolicy „keszy”, była okazja do zawarcia nowych bezpośrednich znajomości oraz wymiany doświadczeń i poglądów dotyczących rozwoju tej formy aktywności turystycznej. „Romanówka” nosi od teraz miano Geocaching Center Romanowo, przy którym znajduje się bodajże największy kesz w Polsce… Gmina Kłodzko przygotowała też stoiska promocyjne projektu oraz m.in. ekologicznej żywności, a także prezentację kulturalną dzieci i młodzieży. Warto szukać „skarbów” ukrytych w gminie Kłodzko, bo wiele z nich ukrytych jest w mało znanych miejscowościach, poza utartymi turystycznymi szlakami…

2015.03.28-04

2015.03.28-05

2015.03.28-06

2015.03.28-07

2015.03.28-08

2015.03.28-09

2015.03.28-10

2015.03.28-11

Reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.