Edukacja ekologiczna w gminach a jej wpływ na ziemię polską

edukacja ekologicznaEdukacja ekologiczna ma podnieść poziom ekologicznej świadomości i kształtować w społeczeństwie postawy proekologiczne. Promowanie ekologii przybliża zasady zrównoważonego rozwoju i wpływa na zmianę sposobu myślenia o środowisku i odpadach.

edukacja ekologiczna

Jaki wpływ na stan gleb i środowiska ma edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna zwiększa wrażliwość na naturę i ukazuje człowieka jako część świata przyrody. Zwracanie uwagi na konsekwencje płynące z niewłaściwej segregacji śmieci i składowania odpadków w miejscach do tego nieprzystosowanych może zredukować liczbę dzikich wysypisk. Ścieżka edukacyjna pokazuje, jak ważną rolę w środowisku odgrywa recykling i sięganie po ekologiczne, lokalne produkty. Ukazywanie wpływu stosowania chemicznych środków ochrony roślin na stan gleb i życie zwierząt, przyczynia się do popularyzacji naturalnych nawozów. Jednym z takich ekologicznych wariantów jest kompost, który można wyprodukować samodzielnie lub kupić gotowy biomateriał w sklepie ogrodniczym. Na terenie naszego kraju pozyskiwaniem kompostu z odpadów komunalnych zajmuje się m.in. firma Ziemia Polska.

Edukacja ekologiczna ważna na każdym poziomie rozwoju

Na kształtowanie się postaw proekologicznych mają wpływ czynniki takie jak, np.: grupy rówieśników, rodzina, szkoła, mass media i zajęcia dodatkowe. Dlatego ważne, aby edukacja ekologiczna dotyczyła nie tylko dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym lub gimnazjalnym, ale by pojawiała się na każdym szczeblu edukacji oraz w dorosłym życiu.

  • Ekologia dla dzieci i młodzieży powinna być skierowana na konkretne działanie. Aktywności powinny łączyć zabawę oraz naukę. Sposoby takiego nauczania to np.: organizowanie akcji sadzenia drzew, uczestnictwo w sprzątaniu świata, tworzenie klasowych ekozespołów, wspólne oglądanie filmów przyrodniczych, galerie przedmiotów wykonanych z recyklingu i wyjazdy na zielone szkoły.
  • Ekologia dla dorosłych powinna ukazywać jak ważny wpływ na naturę ma działanie kolektywne i indywidualne. Za wzbudzanie postaw proekologicznych wśród dorosłych odpowiadać powinny władze gminy. Formą takiej edukacji mogą być np. spotkania z dietetykami i ekologicznymi przetwórcami, którzy zdradzą zalety zdrowej żywności i tajniki jej upraw. Innym sposobem może być np. budowa ekologicznych oczyszczalni ścieków i dopłaty do pieców grzewczych na owiec lub słomę.
Reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.